החזון שלנו

מרצ היא מפלגה עם תפיסת עולם. אנחנו מאמינים ומאמינות בשוויון אמתי ובצדק ובסולידריות. תפיסת העולם הזאת לא שייכת לאף מגזר. בין מצביעי מרצ יש נשים וגברים, יהודים מכל סוג ומין וערבים מכל סוג ומין, אשכנזים ומזרחים, חילונים, דתיים ומסורתיים, אנשי מרכז ואנשי פריפריה.

מצביעי ומצביעות מרצ הם חלק מהפסיפס החי שמרכיב את החברה בישראל. אנחנו המפלגה שלהם, אבל אנחנו מחויבים לא רק להם. אנחנו מחויבים לכל מי שמאמין בשוויון ובצדק ולכל מי שמופלה לרעה ומודר; אנחנו מחויבים לכל מי שנעשה לו עוול, בין אם הוא מצביע מרצ, בין אם הוא מצביע עבור מפלגה אחרת ובין אם אינו מצביע כלל. מדינת ישראל לא שייכת לאף מגזר ולאף מפלגה. היא שייכת לכולנו. אנחנו מאמינים בעיקרון הזה ואנחנו פועלים ופועלות להפוך אותו ממילים ריקות למציאות.

כדי שכל אזרחי ואזרחיות המדינה יוכלו לחיות בכבוד, חיים טובים יותר, צריכים לשרור בחברה, שכולנו שותפים בה, שוויון וצדק. בחברה צודקת לא מפלים אנשים בגלל מוצאם, דתם, מינם או העדפותיהם המיניות.

בחברה הישראלית, יותר משישים שנה אחרי הקמתה, עדיין מפלים לרעה: מפלים לרעה ערבים, מפלים לרעה מזרחים, מפלים לרעה יוצאי אתיופיה ויוצאי ברהמ, מפלים לרעה נשים, מפלים לרעה אנשי פריפריה, מפלים לרעה להטבים ועוד.  להפליה הזאת ניתנים צידוקים שונים ומשונים. לא פעם פשוט מכחישים את המציאות. הפליית ערבים? כורח ביטחוני. הפליית מזרחים? אין דבר כזה. הפליית יוצאי אתיופיה? מה, אנחנו ארהבאפליית יוצאי ברהמשקודם ידברו עברית. הפליית הפריפריה? או טו טו מתקנים. הפליית להטבים? יש להם מספיק זכויות; שיחזרו לארון. הפליית נשים? מסורת.

אנחנו במרצ לא מאמינים בהכחשה. הפליה מרתיחה אותנו. אנחנו מאמינים ומאמינות בשוויון. כדי שכל אזרחי ואזרחיות ישראל יוכלו לחיות חיים טובים יותר, חייב לשרור בה צדק חברתי שיתקן את עוולות העבר וימנע את הישנותן.

לא ייתכן שהעשירים יקבלו את רוב העוגה, גברים ונשים עובדים לא יסיימו את החודש, והעניים יסתפקו בפירורים. במדינת ישראל מספר קטן מאד של אנשים מחזיק בחלק עצום מן ההון הלאומי. כיוון שהאליטות הכלכליות שולטות גם בקופה הציבורית, ברבים מן הפוליטיקאים ובחלקים גדולים מן התקשורת, אנחנו מופצצים ללא הרף בקביעות שאי אפשר אחרת.

הגנה על זכויות עובדים, הקצאה שוויונית לפריפריה, מערכת מיסים הוגנת כך שמי שיש לו יותר ישלם יותר, פיקוח על הזרמת ההון לאלה שיש להם - כל אלה, נטען, יביאו לקריסת הכלכלה. אנחנו סבורים שחלוקה צודקת לא תביא לקריסת הכלכלה. היא תביא לקריסתה של כלכלת קיפוח, הפלייה לרעה והגדלת פערים. אנחנו מאמינים ומאמינות בשוויון

כדי שכל אזרחי ואזרחיות המדינה יוכלו לחיות חיים טובים יותר, דרושה מדינת רווחה שבה הכול מקבלים חינוך ושרותי בריאות ראויים ושוויוניים, שבה הזכות לדיור אינה נקנית בהשתעבדות לבנקים.

כדי שכל אזרחי ואזרחיות המדינה יוכלו לחיות חיים טובים יותר, צריך שמערכת החינוך, בתי הספר ומוסדות ההשכלה הגבוהה יהיו איכותיים וזמינים לכל. כדי שכל אזרחי ואזרחיות ישראל יוכלו לחיות חיים טובים יותר, צריך לחזק את המנגנונים האזרחיים, שמגינים על האזרח מאי-צדק, מניצול ומקיפוח.

צריך לוודא שהאזרח מוגן על ידי חוקים המבטיחים את זכויותיו, שבתי המשפט שומרים על עצמאותם, שהכנסת נקייה מלוביסטים של בעלי ההון, שהזכות להביע דעות מחוץ לקונסנזוס לא מביאה לרדיפה ולהפחדה. כדי שכל איש ואישה בישראל יוכלו לחיות במדינתם על פי תפיסת עולמם, מבלי שיכפו עליהם דעות ותפיסות עולם שהוא או היא אינם מאמינים בהן, חייבת להתקיים במדינה הפרדה בין דת למדינה. דתו של אדם אינה עניינו של הכלל ואין לכלל הזכות לכפות את ערכיו הדתיים על אחרים.

מרצ פועלת מאז הקמתה להגנה על זכויותיהם של המופלים לרעה, של המעטים הנרדפים על ידי עריצות הרוב. מרצ פועלת ללא לאות להפרדת הדת מן המדינה, להגנה על חופש הדיבור ולחיזוק הדמוקרטיה. כי דמוקרטיה היא המשטר היחיד המאפשר שוויון. אנחנו מאמינים ומאמינות בשוויון.

כדי שכל אזרחי ואזרחיות ישראל יוכלו לחיות חיים טובים יותר, כדי שתהיה פה מדינה דמוקרטית וצודקת, עלינו להגיע לדו קיום בשלום עם העמים האחרים החיים באזור ובעיקר עם הפלסטינים. מאז מלחמת ששת הימים ישראל שולטת על מיליוני פלסטינים. היא יוצאת למלחמות בתכיפות הולכת וגדלה. מדינה השוללת זכויות בסיסיות ממיליוני גברים ונשים החיים תחת שלטונה, אינה מדינה דמוקרטית וצודקת.

אנחנו מאמינים שהסדר מדיני הוא אפשרי והכרחי. נכון, זה לא תלוי רק בנו. גם לצד השני חלק משמעותי בעובדה שאין הסדר. נכון, זה דורש זהירות. האיומים על שלומנו הם אמתיים. אבל אנחנו מאמינים שמדינת ישראל לא עשתה את כל שביכולתה כדי להגיע להסדר. היא צריכה ויכולה להכריז על רצונה לסיים את השליטה בפלסטינים.

היא צריכה להכריז על נכונותה לוותר על רוב השטחים שכבשה ב-67 תמורת הסדר.

היא צריכה להפסיק את ההתנחלות הפרועה בשטחים, התנחלות שכל מטרתה היא להפוך אותנו למדינה דו-לאומית, שבה ישלטו יהודים בעלי זכויות יתר על פלסטינים נטולי זכויות. העתיד הזה מפחיד אותנו. אנחנו מאמינים שהוא לא חייב להתגשם. מהלכים מדיניים, שימנעו את הידרדרותנו לגרסה מקומית של משטר האפרטהייד ואת בידודנו בעולם, הם אפשריים. אנחנו מאמינים ומאמינות בשלום.

כדי שכל אזרחי ואזרחיות ישראל יוכלו לחיות חיים טובים יותר, צריך להקטין את הוצאות הביטחון התופחות וגדלות משנה לשנה. צריך להקטין את ההשקעה ההולכת וגדלה ביישובים עתירי המשאבים מעבר לקו הירוק (השקעה שמוסווית לא פעם כצרכי ביטחון“) ולהגדיל דרמטית את תקציבי הרווחה, הבריאות, החינוך והתשתיות. אין מנגנון קסמים שיגדיל את ההוצאה האזרחית כל עוד הביטחון תובע עוד ועוד תקציבים. הדרך היחידה לעשות זאת היא באמצעות הסדר מדיני שיקטין את ההוצאה על ביטחון. אנחנו מאמינים ומאמינות בהסדר. אנחנו מאמינים בו משום שהוא יהפוך אותנו לחברה צודקת וחזקה יותר. הסדר טוב לישראל. סיום הכיבוש טוב לישראל.

כדי שכל אזרחי ואזרחיות ישראל יוכלו לחיות חיים טובים יותר, צריך לשמור על הסביבה שאנחנו חיים בה. הסביבה בישראל הוזנחה בגלל שילוב של אדישות ואינטרסים. לזהם את הסביבה זה כמו לזרוק את הזבל שלך בבית שלי. לזהם את הסביבה זה לתת לילדינו עולם טוב פחות, בריא פחות ויפה פחות. אנחנו מאמינים שהסביבה היא נכס של כולנו. צריך לשמור עליה בשביל כולנו. אנחנו מאמינים ומאמינות בהגנת הסביבה.

כדי שכל אזרחי ואזרחיות ישראל יוכלו לחיות חיים טובים יותר, צריך להגן גם על זכויותיהם של אלה שחיים בינינו ללא אזרחות: עובדים זרים ומבקשי מקלט. לגברים ולנשים האלה, שחיים אתנו, אין אמנם זכויות אזרח מלאות, אבל מגיעות להם זכויות אדם מלאות. כשאנחנו משפילים אותם ומנצלים אותם, כשאנחנו מתייחסים אליהם כלא-לגמרי-בני אדם, אנחנו הורסים את דמותנו כחברה מוסרית, כבני אדם. כשאנחנו משלמים לאנשים שכר רעב ושוללים מהם כל מעמד, אנחנו מייצרים במו ידינו את ה’בעיה החברתית’ של העתיד. חברה צודקת אינה יכולה לשאת אי-צדק. אנחנו מאמינים ומאמינות בצדק.

במרצ אנחנו מאמינים ומאמינות שאפשר להפוך את המדינה למקום טוב יותר, צודק יותר ושוויוני יותר. להגיד זה חלוםולוותר על המאבק זה לתת לדברים השנואים עלינו לנצח. מה אנחנו שונאים? אנחנו שונאים גזענות והפליה, מכל סיבה, אנחנו שונאים אטימות לצרכיו של האחר, אנחנו שונאים ציניות, אנחנו שונאים שחיתות, אנחנו שונאים צביעות והבטחות ריקות. אנחנו מאמינים שאפשר לעשות פוליטיקה בלי לוותר על עקרונות וערכים, בלי לפזול כל הזמן למושבי הממשלה, בלי צביעות ובלי שקרים. אנחנו קיימים בשביל לעשות את הפוליטיקה שרבים מידי שכנעו אתכם שהיא לא ריאלית“. היא ריאלית. עובדה-אנחנו עושים ועושות אותה.

אם תתנו לנו יותר כוח, נעשה יותר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>