מאגר ביומטרי

מאגר ביומטרי

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

  • ביטול מוחלט של המאגר הביומטרי.
  • חופש בחירה במקומות עבודה ומקומות ציבוריים במתן טביעות אמצע ומידע ביומטרי אחר.