מאגר ביומטרי

מאגר ביומטרי

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

  • ביטול מוחלט של המאגר הביומטרי.
  • חופש בחירה במקומות עבודה ומקומות ציבוריים במתן טביעות אמצע ומידע ביומטרי אחר.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>