סמים ואלכוהול

סמים ואלכוהול

בשנים האחרונות אנו עדים ועדות למגמה הולכת וגוברת של מדיניות אי הפללה לצרכני קנביס במדינות רבות בעולם. ב-2011 דוח רשמי של האו”ם קרא לחשיבה מחודשת על מדיניות הסמים ועל הפללת המשתמשים. מדינות רבות עברו למדיניות אי הפללה שחסכה מיליונים למשלמי המסים באותן המדינות.
ממשלת ישראל מוציאה כיום כ-690 מיליון שקלים בשנה על מנת לאכוף את איסור השימוש בקנביס, זאת למרות שבפועל עבירות הסמים שבהן נפתחו תיקים פליליים הן עבירות שימוש ואחזקה ורק מיעוטן (כ16%) הן עבירות סחר, דבר אשר מצביע על סדר עדיפויות לקוי של גורמי האכיפה.
החרגת ענישה בשימוש בקנביס תוביל לחסכון בתקציב המדינה, אפשרות להשקעת משאבים בטיפול ושיקום נפגעי סמים, חינוך והסברה ומאבק בגורמי פשיעה במקום הפללה של אלפי אזרחים ואזרחיות נורמטיביים ויותר מכל, יתכתב עם המציאות בה עשרות אלפי ישראלים וישראליות משתמשות בקנאביס כחלק משגרת חייהם. המשמעות המעשית של לגליזציה או אי-הפללה היא שהמדינה לא תבזבז כוחות ומשאבים של המשטרה ושל בתי המשפט שלא לצורך, ברדיפה אחרי משתמשים פרטיים, ושחייהם של אלו שנתפסו לא יוכתמו בשל כך.  המאמץ העיקרי חייב להתמקד במאבק בסוחרי הסמים הקשים, חינוך למניעה, בהפעלת תכניות גמילה מסודרות ובליווי נגמלים לאחר התהליך.

עישון סיגריות הינו בעיה חברתית רחבת היקף, הגורמת לבעיות בריאותיות קשות של המעשנים ושל סביבתם, ולנטל תקציבי על מערכות הבריאות. גם השימוש הלא מידתי באלכוהול מביא ליצירת בעיות בריאות ובכל אלה מדינת ישראל אינה מטפלת באופן ראוי.

בישראל השימוש בסמים קשים ובקנביס מטופל באופן זהה. כך מתבזבזים כוחות ומשאבים של המשטרה ושל בתי המשפט שלא לצורך. המאמץ העיקרי חייב להתמקד במאבק בסוחרי הסמים הקשים, חינוך למניעה, בהפעלת תכניות גמילה וטיפול מסודרות ובליווי לאחר סיום הגמילה. יש לפעול באמצעים חינוכיים נגד שימוש מופרז בקנביס ובאלכוהול ונגד עישון סיגריות.

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

 • קידום מדיניות של אי-הפללה של משתמשי קנביס
 • קידום הרשאה למכירה חוקית של קנביס לחולים על-ידי קביעה חוקית כי הקנביס הוא חומר בעל תועלת רפואית. מרצ תקדם אישור לגידול קנביס בפיקוח משרד הבריאות ומשרד החקלאות לצרכים רפואיים.
 • מאבק בלתי מתפשר נגד הפצה ומכירה של “סמי פיצוציות” על-ידי קידום מדיניות של איסור כניסה של כל חומר חדש מבלי שעבר תהליך רישוי מסודר במשרד הבריאות.
 • אימוץ מדיניות טיפול במשתמשים בסמים קשים, אשר תתבסס על ההנחה לפיה המשתמשים בסמים קשים זקוקים לחמלה, טיפול וגמילה ולא לענישה, מעצר או מאסר.
 • מאבק בלתי מתפשר ביצרני ובסוחרי סמים, במיוחד באלה המוכרים סיגריות, אלכוהול וסמים לקטינים.
 • חקיקה ואכיפה מוגברת של חוקים המענישים את אלו שפעולתם תחת השפעת אלכוהול או סמים מסכנת את בטיחותם ובריאותם של אחרים.
 • הקמת ועדת מומחים במשרד הבריאות למעקב אחר סמים חוקיים ולא חוקיים המופצים בישראל, דירוגם לפי רמת הסיכון הבריאותי ופרסום ממצאיה בעיתונות, באינטרנט, בבתי ספר ובמועדוני לילה.
 • הגברת פעילויות חינוכיות מניעתיות להבהרת הנזקים הנגרמים מצריכת אלכוהול ועישון טבק.
 • תקצוב הולם לפעילויות חינוכיות כנגד השימוש בסמים, אלכוהול ועישון גם בקרב הציבור הערבי.
 • אשרור אמנת האו”ם למלחמה בעישון, ובכלל זה איסור פרסום סיגריות ומוצרי טבק.
 • חיזוק עוצמתה ויכולותיה של הרשות למלחמה בסמים והגדלת תקציבה, כך שתהיה מסוגלת לקיים תוכניות מניעה חינוכיות והסברתיות ולהרחיב את פעילותם של המוסדות לגמילה מסמים.
 • מימון ציבורי לתוכניות גמילה מסיגריות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>