אלימות משטרה

אלימות משטרה

לאחרונה, התופעה החמורה של שימוש בכוח שלא כדין מצד שוטרים כלפי אזרחים תפחה לממדים מדאיגים וחלה הסלמה באלימות המשטרה במיוחד בעת אירועי מחאה וחופש ביטוי. אחת הבעיות בהתמודדות עם התופעה היא אזלת ידה של המחלקה לחקירות שוטרים והיעדר ענישה מתאימה של שוטרים אלימים (ראו בעניין זה דוח שנתי 56א לשנת 2005 של מבקר המדינה, עמ’ 380-353). תפעל להתמודד עם תופעה של אלימות משטרתית בשני מישורים.

מרצ תפעל להסדרה של הטיפול בחקירת מקרי אלימות על ידי המחלקה לחקירת שוטרי

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>