ספורט

ספורט

העיסוק בספורט מהווה מרכיב חשוב בהבטחת איכות חיים ובריאות טובה. לעיסוקי הפנאי יש השפעה רבה על אופייה של החברה ועל איכות החיים בה. השתתפות בעיסוקים יצירתיים ופעלתניים, ובמיוחד העיסוק בפעילות גופנית מגוונת ומאוזנת, חשובים במיוחד.

לפיכך יש להבטיח עידוד פעילות גופנית בקרב כל שכבות האוכלוסייה באמצעות הסברה וחינוך, פיתוח תכניות לפעילות גופנית במרכזים הקהילתיים, הרחבת הקמתם של מרכזים לנופש פעיל והתאמתם לאנשים עם מוגבלות.

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

  • הפניית משאבים לפעילות ספורטיבית לכלל הציבור, תוך קביעת יעדים להגדלה משמעותית של האחוזים מכלל הציבור אשר עוסקים בפעילות גופנית.
  • עידוד הספורט ההישגי והייצוגי תוך השקעת משאבים לאומיים לטיפוח פעולות ומפעלי ספורט.
  • יש להכניס לתוכנית הלימודים בבתי הספר מגיל צעיר, את ההבנה בחשיבות הספורט כדרך חיים וככישורי חיים ולכלול חינוך לתזונה נכונה ובריאה כדרך חיים.
  • מאבק בתופעות האלימות והגזענות בספורט ברוח החוק אשר נחקק ביוזמת מרצ, והטמעת עקרונות ההגינות הספורטיבית וטיפוח הסבלנות והסובלנות באמצעות הסברה וחינוך.
  • חקיקת אמות מידה שוויוניות להקצאת כספי המועצה להסדר ההימורים בספורט, תוך התחשבות במספר הפעילים בענף, במיקום הגיאוגרפי וביכולת לגייס הון.
  • קידום נשים בספורט ותקצוב הולם של ספורט נשים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>