תרבות ואמנות

תרבות ואמנות

העשייה התרבותית על תחומיה השונים יוצרת את מיטב הנכסים הרוחניים של החברה הישראלית, ומהווה מרכיב מרכזי בקביעת איכות חייה, עיצוב דיוקנה, זהותה וייחודה. היצירה התרבותית והאמנותית תורמת להתגבשותה של סולידריות חברתית ומהווה מקור להעשרה רוחנית. על המדינה מוטלת האחריות לפיתוח התרבות ולעידוד יצירה מקורית, חופשית ובלתי תלויה בממסד.

 מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

 • הקמת רשות לאומית לאמנות ותרבות.
 • הקמת מועצה ציבורית עליונה לתמיכה באמנים ובעשייה האמנותית בכל הארץ, אשר תיתן ביטוי למורשת התרבותית של העדות השונות ותעודד יצירה.
 • הגנה על זכויותיהם של אמנים לחופש ביטוי והבעת דעה, בלא הגבלות צנזורה פוליטיות או דתיות.
 • חקיקת חוק זכויות יוצרים חדש שיעניק ליוצרים הגנה על קניינם הרוחני וקבלת תמלוגים הולמים. החוק יבטל את האפשרות להפקיע מידי היוצרים את הזכויות ביצירה שהוזמנה.
 • הגברת הסיוע הציבורי למוסדות ויוצרים בתחום התרבות והאמנות, לרבות קבוצות לא ממוסדות, ומניעת הפגיעה בתקצוב לתעשיית הקולנוע בהתאם לחוק הקולנוע.
 • הגנה על העובדים והיוצרים במסגרת הרפורמה ברשות השידור, תוך שמירה על שידור ציבורי איכותי וחופשי שאינו נגוע באינטרסים עסקיים או בשיקולים פוליטיים, ומספק במה ופה לכלל האוכלוסייה.
 • הגנה בחוק על הטלוויזיה החינוכית והגדרת מטרותיה. על מטרות אלו להיות בעלות אופי חינוכי, בדומה לתחנות ציבוריות דומות בעולם המערבי.
 • תיקון האפלייה הקיימת בחלוקת התקציבים למוסדות תרבות ואמנות, והגדלת ההשקעה בתכנים תרבותיים של יוצרים ויוצרות מכל הקבוצות בישראל – מזרחים, יוצאי בריה”מ, יוצאי אתיופיה.
 • מתן שוויון מלא בהקצאה ליצירה הערבית והדרוזית והקצאת מקום ראוי ליצירה בשפה הערבית.
 • הקמת ערוץ טלוויזיה מסחרי בערבית.
 • הרחבת החינוך האמנותי והמוסיקלי בכל בתי הספר החל מהגיל הרך, ועידוד הפצת
 • התרבות בכל השכבות והגילאים באמצעות מפעלי “אמנות לעם” ו”סל תרבות”.
 • תמיכה מוגדלת בספריות הציבוריות, בהמשך לחוק הספריות הציבוריות אשר נחקק ביוזמת מרצ.
 • הקמת הוצאה לאור המיועדת לפרסום מחקרים על התרבות הישראלית.
 • חקיקת חוק הקמתו של המוזיאון הלאומי לתרבות ואמנות בישראל.
 • הרחבת הפעולה לקליטתם המקצועית והתרבותית של אמנים עולים.
 • העמקת הקשרים התרבותיים עם מדינות העולם, בדגש מיוחד על ארצות הים התיכון.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>