תוכנית מרצ להורדת יוקר המחיה

תוכנית מרצ להורדת יוקר המחיה

מרצ מציעה שורה של צעדים לצמצום ההוצאה הפרטית על חינוך ובריאות, להגברת התחרות ולפירוק הריכוזיות, שיחסכו למשפחה 1500 ₪ מהוצאות הדיור, המזון, המים, החשמל, החינוך, הבריאות ושירותי הבנקאות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>