תוכנית מרצ להוזלת השירותים הפיננסיים

תוכנית מרצ להוזלת השירותים הפיננסיים

מרצ מציעה תוכנית מקיפה שקובעת כללי משחק חדשים בבנקים ובגופים המנהלים את קרנות הפנסיה, מפרקת את הריכוזיות ומוזילה את מחירי שירותי הבנקאות המופקעים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>