תקציב המדינה ויוקר המחייה

סוגיות יוקר המחיה הייתה נושא מרכזי בכנסת הנוכחית. חברי הכנסת של מרצ הובילו חקיקה בתחומים השונים, שנועדה להתמודד עם יוקר המחייה ולהביא להנגשת מוצרי יסוד ותרופות לאזרחים.

הישגים מרכזיים:

 • המאבק בריכוזיות במשק – ראשת מרצ גלאון היתה ממובילי המאבק בוועדת הכספים להחמרת חוק הריכוזיות ולהחלתו על גופים וחברות רבים יותר, אשר פועלים באופן ריכוזי ופוגעים בכלכלה ובמשק.
 • חשיפת הפרוטוקולים של ועדת הריכוזיות – יו”ר מרצ גלאון הובילה מאבק לפרסום הפרוטוקולים של ועדת הריכוזיות. לאחר פניות חוזרות ונשנות לראש הממשלה ולשר האוצר, גלאון עתרה לבג”צ אשר חייב את המדינה לפרסם את הפרוטוקולים. 
 • המאבק בתשלום הכופר של בנק לאומי לרשויות המס האמריקאיות – יו”ר מרצ גלאון וח”כ תמר זנדברג פנו למפקח על הבנקים, לשר האוצר, למבקר המדינה ולמשנה ליועץ המשפטי לממשלה במטרה לעצור את תשלום הקנס שצפוי בנק לאומי להעביר לרשויות האמריקאיות בגין סיוע להעלמת מס ללקוחות אמריקאים ולהטיל את האחריות על נושאי המשרה האחראים בבנק. בתגובה לפניותיהן התחייב המפקח על הבנקים לבחון הטלת אחריות אישית עם סיום החקירה בארצות הברית.
 • המאבק במינוי עודד שריג למנכ”ל מגדל – יו”ר מרצ גלאון נאבקה במינויו של המפקח על הביטוח לשעבר, עודד שריג, למנכ”ל מגדל. בשיתוף עם התנועה לאיכות השלטון, גלאון פנתה בנושא למפקחת על הבנקים, בטענה כי קיים ניגוד עניינים במינויו של שריג, שאישר בזמן שכיהן כממונה את רכישת מגדל על ידי שלמה אליהן, אישור שנתפס כבעייתי ושנוי במחלוקת. המפקחת על הביטוח הודיעה כי היא מתנגדת למינוי.
 • מרצ נאבקה סביב תכנית המכירה של חברת כלל ביטוח לרוכשים מסין – סביב הניסיון למכור את ענקית הביטוח “כלל ביטוח” לרוכשים מסין, יזמה מרצ דיון בוועדת הכספים נגד המכירה והעברת השליטה בכספי ציבור ובחסכונות של מאות אלפי אזרחים בישראל לבעלים זרים. סביב המאבק נוצר לחץ ציבורי מאסיבי והמכירה בוטלה. 
 • מאבק בתקציב המדינה: עם הגשת תקציב הגזרות של 2013, ושוב עם הצעת התקציב לשנת 2015 הציגה מרצ הציגה הצעות תקציב אלטרנטיביות, שהציגו מתווה מגובש ומפורט לצמצום הפערים החברתיים הכלכליים ולטיפול בסוגייות הבוערות בתחומי הבריאות, החינוך והרווחה תוך הנעת המשק הישראלי. התקציבים האלטרנטיביים של מרצ, שהוגשו לעיון חברי הכנסת ולשר האוצר, הציגו שורה של מקורות אלטרנטיביים מגובים בנתונים למימון התכניות החברתיות שמציעה המפלגה. 
 • תקציב החטיבה להתיישבות – יו”ר מרצ ח”כ גלאון נאבקה בוועדת הכספים כדי לעצור את ההעברות התקציביות ממשרד האוצר לחטיבה להתיישבות, הזרוע הביצועית של הממשלה לבנייה בהתנחלויות, ולהחיל שקיפות בתקציבי החטיבה. בעקבות בקשת גלאון הוציאה שרת המשפטים צו המבקש להגדיר את החטיבה כרשות ציבורית לפי חוק חופש המידע.
 • מאבק לשקיפות בתקציב הביטחון – מרצ מוסיפה להיאבק בגידול המאסיבי בתקציב הביטחון ובהיעדר השקיפות בגיבושו. ח”כ ניצן הורוביץ הוביל בכנסת האחרונה מוביל מאבק ויוזמת חקיקה לשקיפות בתקציב הביטחון, שנתקלה בהתנגדות והופלה ע”י הקואליציה. ח”כ גלאון ממשיכה להיאבק בהעברות התקציבים השוטפים למערכת הביטחון במסגרת פעילותה בוועדת הכספים.

הצעות חוק שזכו לתמיכת הממשלה:

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח, תיקון – ריבית על יתרת זכות) - לפי הצעת חוק שיזם ח”כ הורוביץ, יחוייבו הבנקים להעניק ללקוחותיהם ריבית על יתרת זכות בחשבונותיהם. גובה הריבית ייקבע בהמשך ע”י בנק ישראל ומשרד האוצר. החוק נועד לאזן את עלויות שירותי הבנקאות ולעודד את הלקוחות לשמור על יתרות זכות בחשבונתיהם. הצעת החוק עברה קריאה טרומית

פטור מתשלום לעגלות בתחבורה ציבורית - ח”כ הורוביץ הוביל הצעת חוק שביקשה לפטור מתשלום על עגלות ילדים בתחבורה ציבורית. הצעת החוק זכתה לתמיכת הממשלה, והומרה לתקנות שהתקין משרד התחבורה שמסדירות את סוגיית התשלום מול חברות התחבורה הציבורית. 

הצעות חוק שקודמו על ידי חברי הסיעה וקידומן ימשיך בכנסת הבאה:

הנהגת מע”מ אפס על תרופות  – ח”כ גילאון הגיש הצעת חוק שנועדה לבטל את המע”מ על תרופות, מתוך תפיסה שתרופות מהוות מוצר בסיסי, ובמטרה להוזילן ולהקל על הפיכתן לברות השגה עבור קשישים ואזרחים עניים. הצעת החוק הופלה ע”י הממשלה.

הנהגת מע”מ אפס על מוצרי יסוד – הצעת החוק שהגיש ח”כ גילאון נועדה לבטל את המע”מ על מוצרי היסוד- מוצרי מזון הנמצאים בפיקוח, בין היתר: חלב, לחם, שמן ועוד. הצעת החוק הופלה ע”י הממשלה.

הצעת חוק: איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט – הצעת החוק שהגישה ח”כ זנדברג מבקשת לאסור על גביית עמלה נוספת עבור עסקה ברשת האינטרנט. בהתחשב בכך שעשיית עסקה באמצעות האינטרנט חוסכת עלויות הפעלה ומכירה לבית העסק, אין הצדקה לגבות דמי עמלה נוספים באמצעות תשלום זה .

הודעה לפני גביית חוב בביטוח לאומי - הצעת החוק שהגישה ח”כ זנדברג מציעה לחייב את המוסד לביטוח לאומי לשלוח לחייב, בתוך חודשיים ממועד היווצרות חוב ראשון לכל המאוחר, הודעה בכתב בדבר חוב דמי ביטוח שצבר ובדבר החבות הנוספת בקנס ובתוספת בעד חוב זה ובעד חובות עתידיים. 

המאבק בעוני וקצבת ילדים הוגנת - על רקע הקיצוץ בגובה קצבת הילדים, שדרדר 35 אלף ילדים נוספים למעגל העוני, הניח ח”כ גילאון ההצעת חוק לקצבת ילדים הוגנת. בדומה להמלצה שנגנזה מדוח הוועדה למלחמה בעוני, הצעת החוק מבקשת לבטל את הקיצוץ בקצבאות הילדים ולהעלות את גובה הקצבה לממוצע במדינות ה- OECD.

תיקון לתקנות ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים), מטרתה של הצעת חוק הינה להפחית את שכר טרחת כונסי נכסים ועורכי דין בהליכי מימוש. היום נוצר מצב בו גובה שכר כונס נכסים או עורך דין המטפלים בתיק יכול להגיע למעל למחצית ואף למלוא סכום החוב. הצעה זו מציעה להגביל את הסכום.

הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול סמכויות גבייה מנהליות) מטרתה של הצעת  החוק שהציעה ח”כ זנדברג היא לשנות את החקיקה המיושנת (מאז ימי המנדט) בתחום ולדאוג כי רשות מקומית לא תוכל לעקל רכוש וחשבון בנק מתושב כנגד חוב ללא משפט.

הצעת חוק לביטול עמלת פירעון מוקדם במשכנתאות – הצעת החוק שקידם ח”כ גילאון נועדה לחייב את הבנקים להציע לנוטלי המשכנתאות מסלול הלוואה בריבית קבועה ללא עמלת פירעון מוקדם- עמלה שגובהה מגיע כיום עד מאות אלפי שקלים. הצעת החוק נחסמה ע”י ועדת השרים.

הצעת חוק לאיסור גביית עמלה בעד טיפול בירושות ובעזבונות – הצעת החוק שהניח ח”כ גילאון יחד עם ח”כ לוין (ליכוד) נועדה לצמצם את רווחיהם של הבנקים מפעולות הקשורות לטיפול וסגירת חשבונות של לקוחותיהם שנפטרו.

הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון – איסור על תאגיד בנקאי להחזיק בחברת כרטיסי אשראי) – לפי הצעת החוק שהגישה ראשת מרצ גלאון, כרטיסי האשראי יופרדו מהבנקים, ועל תאגיד בנקאי יאסר להחזיק בחברת כרטיס אשראי. הצעת החוק נועדה לצמצם את הריכוזיות בשוק הבנקאות, להוריד את גובה העמלות שגובים כעת בנקאים על שירותי כרטסי אשראי שבבעלותם,  ולהפוך את חברות האשראי למתחרות בבנקים – במטרה לשפר את השירות והמחיר ללקוח).

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ביטול הפטור על רווחי הון ממכירת אג”ח מדינה למשקיעים זרים), התשע”ד- 2014 - הצעת החוק שהגישה ח”כ זנדברג מבקשת לבטל את הפטור למשקיעים זרים על רווחי הון ממכירת אגרות חוב של המדינה, ובכך למנוע פעילות של ספקולנטים למטרת עשיית רווח לטווח קצר, פעילות אשר פוגעת במשק הישראלי ובציבור החוסכים הישראלי.

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – הגבלת הוצאות גבייה, ריבית פיגורים ושכר טרחת עורך דין) -מטרת הצעת החוק שהגיש ח”כ פריג’ היא ליצור תיקרה קשיחה לתפיחת החובות למוסדות הבנקאיים, כך שהחוב לא יגדל ביותר מ-15% בשנה. על מנת שגם אזרחים שאינם עומדים בהחזר הלוואתם, יוכלו להתאושש ולא להגיע למצב של קריסה כלכלית. הצעת החוק נחסמה בקריאה טרומית .

תיקון להצעת חוק החברות – איסור על גוף פיננסי להצביע על מדיניות התגמול של גוף פיננסי אחר - לפי הצעת החוק שיזמה ראשת מרצ גלאון, נודעה להתמודד עם המצב הנוכחי, בו נציגי הגופים המוסדיים יושבים האחד בדירקטוריון של השני ומצביעים בעד משכורות עתק למנהלים, כשהם בפועל יודעים שמדובר בעסקה הדדית – ובהמשך, יצביע הגוף השני בעד משכורתיהם.

קידום הדו קיום ומאבק בגזענות

חברי הכנסת של מרצ הוסיפו בשנתיים האחרונות לפעול להתמודדות עם גלי הגזענות והאלימות כלפי ערבים בישראל ולהגנה על זכויות המיעוט הערבי בישראל. במסגרת דיוני וועדת הפנים קראה ח”כ זנדברג למאבק נגד ההסתה והגעזנות כלפי ערבים ושמאלנים ונגד אוזלת ידה של המשטרה להגן על אזרחים ערביים ופעילי שמאל מפני אלימות.

 • ח”כ רוזין פנתה לשר השיכון בעקבות פרסום על פרויקט מגורים ליהודים בלבד ביפו, ודרשה לפעול למיגור התופעה הבלתי-חוקית.
 • ראשת מרצ גלאון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיצרף גורמים מפרקליטות המדינה לחקירה שמנהל צה”ל בעקבות הרג הקטינים בביתוניא.
 • ח”כ פריג’ פנה לשר החינוך להגדלת כמות המפגשים בין בתיה”ס ערבים ויהודיים. במקביל פעל ח”כ פריג’ להתמודדות עם הגזענות בספורט, ולהגנה על קבוצות שנפגעו מפעילות גזענית.
 • על רקע מבצע “צוק איתן” ופגיעת רקטות באזרחים בדואים, מרצ יזמה דיוונים סביב סוגייות מיגון האוכלוסייה הבדואית בנגב, שנשארה חשופה מול סכנת הרקטות.

מול העלייה בגילויי הגזענות נגד ערבים בישראל והתערערות מרקם הדיו-קיום בערים המעורבות, מובילה מרצ בימים אלו קמפיין “בעסק שלי אין אפליה”, לעידוד בעלי עסקים לנהוג העסקה שוויונית, ולהעלאת המודעות לאפליה הקיימת כלפי המגזר הערבי.

מאבק נגד יישום “חוק פראוור” – בפעילות בוועדת הפנים והסביבה הובילה מרצ מאבק נחוש נגד חוק פראוור שמשמעו סילוק הבדואים מאדמותיהם. קרב קשה שניהלנו בוועדת הפנים והגנת הסביבה נגד התכנית ההרסנית לסילוק הבדואים מאדמתם בנגב נשא פרי והוחלט להפסיק לקדם את הצעת החוק. 

הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון – שידורים בשפה הערבית) - הצעת החוק שהגיש פריג’ מבקשת לשנות את הגדרת השידורים בשפה הערבית כפי שהיא מופיעה בחוק השידור הציבורי החדש, משידורים המופנים “לאוכלוסיה הערבית בישראל” לשידורים “שיופנו לאזרחי המדינה הערבים, אשר ישקפו את התרבות הערבית ואת הנושאים העומדים על סדר היום של החברה ערבית בישראל”. הצעת החוק קיבלה את תמיכת הממשלה ואושרה בקריאה טרומית. 

הצעת חוק חובת לימודי ערבית בבתי הספר התיכוניים - הצעת חוק שהגיש ח”כ פריג’ יחד עם ח”כ לוין (ליכוד) וח”כ מזרחי (עבודה), נועדה לחייב בתי ספר ללמד ערבית ובכך לקדם את ההבנה וההיכרות בין העמים ובין האזרחים ולבסס את מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית נוספת בישראל. ההצעה נחסמה ע”י הקואליציה.

הצעת חוק פיצוי בגין נזק לנפגעי פעולות איבה גזעניות - הצעת החוק שהגיש ח”כ פריג’ ביקשה לתקן את המעוות ולפצות את האזרחים הערבים, בדיוק באותו אופן בו מפוצים נפגעי פעולות איבה יהודים. כיום אין כל חובה לפצותם. זאת על רקע אירועי “תג המחיר” שהלכו והתרבו בתקופה האחרונה. הצעת החוק נדחתה על ידי הממשלה.

קיראו עוד על העשייה של מרצ >>

את”מ – אזרחיות ואזרחים תומכי מרצ 2015

חמיס אבולעפיה

פרופגדעון דגן

נאוה סמל

דנה אבידר

פרופאבנר דה-שליט

רבקה סקר

קולט אביטל

סמי דואניאס

אמירה סרטני

דר זיוית אברמסון

רות דולורס-וייס

נועה סתת

פרופלארי אברמסון

רות דיין

דוד עדיקא

יואל אדמי

רובי דמלין

אהל עדן

יעל אדמי

גייסון דנינו-הולט

גליה עוז

יגאל אהובי

דר גלית דשא

עמוס עוז

פרופאמנון אהרוני

אוולין הגואל

פרופפניה עוז-זלצברגר

מיכל אהרוני

פרופמנחם הופנונג

ויסאם עומר פאיז

גורגט אוואקיאן

ניצן הורוביץ

חגית עופרן

אלון אולארציק

סי היימן

עזאדין עמאש

מיכה אולמן

תומר הימן

עליזה עמיר-זהר

שמרית אור

נוית הראל

דר גדעון עפרת

חיים ( גומס) אורון

פרופזאב הרצוג

חוסיין פארס

פרופיעקב אושמן

פרופחנה הרצוג

פרופסילביה פוגל-ביזאווי

נילי אושרוב

דני וולמן

אורני פטרושקה

יוסי אזולאי

מיכל ווסר

אורנה פיטוסי

יהודה אטלס

פרופרפי וייכרט

פרופדני פילק

חנא איברהים

יגאל וילפנד

דר מיטל פינטו

רחלי אידלמן

מיכל וינברג

פרופיונה פינסון

פרופאווה אילוז

שרית וינו-אלעד

יוסי פרוסט

לאה איני

פרופיחיעם ויץ

פרופאוריאל פרוקציה

פרופאבנר איתי

דנה וישינסקי

רונית פרי

עמרי איתן

פרופצביה ולדן

איחסאן פריג

דר שגיא אלבז

פרופרפאל ולדן

דורין פרנקפורט

דר יוסף אלגזי

רנה ורבין

תומר פרסיקו

דר דורית אלדר-אבידן

יעל ורשבסקי

שחר פרקיס

פרופמירי אליאב-פדלון

רקפת זהר

יאיר צבן

פרופרחלי אליאור

עבד אלחלים זועבי ע

דורון צברי

גילה אלמגור

עבד אלכרים זועבי ע

שרי צוריאל

רונית אלקבץ

איתי זידנברג

פרופזאב צחור

אלה אלקלעי

פרופנטע זיו

נעמיקה ציון

סאלח אלקרא

אורה זיטנר

זויה צרקסקי

פרופאלישע אפרת

דר אמנון זינגר

מנשה קדישמן

עמירם אפרתי

כליל זיספאל

דורון קדמיאל

אלכס אפשטיין

פרופנתן זך

עודד קוטלר

פרופבנימין ארבל

מיכאל זנדברג

פרופיהושע קולודני

רון ארד

אילנה זפרן

שפרה קורנפלד

דר טובה ארד

אסתי זקהיים

רונה קינן

חנן ארז

פרופעדית זרטל

פרופגדעון קינר (קיסינגר)

ירום אריאב

זיאד אבו חבלה

מישל קישקה

יזהר אשדות

פרופראובן (רוביק) חורש

פרופנסים קלדרון

רמי באר

פרופנעמי חזן

פרופמנחם קליין

פרופיהודית בובר-אגסי

פרופאביבה חלמיש

פרופאביעד קליינברג

עומר בוקסנבוים

מירי חנוך

אמרי קלמן

יעקב בורק

סלים טועמה

יואל קלמס

מאיה בזרנו

דריו טייטלבאום

אלונה קמחי

יניב ביטון

רחל טימור

דר אורית קמיר

מיה ביילי

זאב טנא

דר אדריאנה קמפ

דר יוסי ביילין

עידית טפרסון

דר נחשון קנולר

ריקי בליך

ירון טראקס

יהושע קנז

אבי בללי

דוד טרטקובר

אלון קסטיאל

פרופישי בלנק

פרופצבי טריגר

דני קרוון

אביבה בנאי

רני טריינין

חוה קרוון

פרופאורי בן-אליעזר

מחמוד יונס

תמר קרוון

יעל בן-דב

פרופאלכס יחוט

אירנה קרוננברג

דורי בן-זאב

ינאי יחיאל

מיקי קרצמן

אודי בן-סעדיה

יובל יסקי

סילבי קשת סילבי

פרופחיים בן-שחר

איתי יעקב

דורית רביניאן

גברי בנאי

אבנר ישר א

אבישג רבינר

פרופצבי בנטואיץ

ריאד כבהא

רביבה רגב

דני בסן

רן כהן

פרופפרנסס רדאי

דר גרשון בסקין

איה כורם

פלג רדי

דר מרדכי בר-און

יובל כספין

חמי רודנר

בני ברבש

שלומי לאופר

כנרת רוזנבלום

יונה ברגור

עידית לב

עמוס רולניק

ניר ברגמן

אסי לוי

רננה רז

דיוויד ברוזה

יהלומה לוי

פרופפרץ רזניצקי

אילן ברוך

מרקי לוי

רות רזניק

דר רומן ברונפמן

הדרה לוין-ארדי

לאורה ריבלין

שרה ברייטברג-סמל

דניאלה לונדון-דקל

אריק רייכמן

פרופמנחם ברינקר

קובי לוריא

ענת רפואה

אבנר ברנהיימר

מיקי ליאון

ארנה רשף

פרופדבורה ברנשטיין

דר אלון ליאל

צלי רשף

בתיה ברק-ורבין

פרופאליה ליבוביץ

דרור שאול

רדי גבאי

אלכס ליבק

דר אלה שאינסקיה

ששון גבאי

מרקו ליטמן

דן שביט

חוסניה גבארה

גילה לייטרסדורף

פרופעידן שגב

אביטל גבע

חגי ליניק

יגאל שדה

ציבי גבע

נעם לניר

פרופיהודית שובל

שאול גבעולי

דר ענת מאור

פרופיגאל שוורץ

אסף גברון

שמעון מאנה

מרינה שויף

אורי גוטליב

יעל מדיני

דריה שועלי

פרופחנוך גוטפרוינד

דורון מדלי

פרופהלל שוקן

מאיה גולד

רותו מודן

פייסל שחייבר

פרופעמירם גולדבלום

ירון מוטולה

פרופדגנית שטרן-שוקן

מיכל גולדן

בילי מוסקונה-לרמן

פרופזאב שטרנהל

חלי גולדנברג

רונית מטלון

זיוה שטרנהל

סיביל גולדפיינר

הלל מיטלפונקט

צור שיזף

אבירמה גולן

נילי מירסקי

שמעון שירזי

פרופגליה גולן

יוסי מלכה

פרופענר שלו

יוסי גורביץ

פרופיצחק מלכסון

פרופאליס שלוי

חמוטל גורי-חמדי

יובל מנדלסון

גולי שלז

אדם גורליצקי

דליה מרקס

שפרה שליט

דר דור גז

פרופעמנואל מרקס

מעין שלף

פרופבני גייגר

אחמד משהראוי

פרופשמעון שמיר

פרופמרק גלזרמן

פרופגאד נאמן

כוכבי שמש

ליאורה גלט-ברקוביץ

אוהד נהרין

אייל שני

דורון גלעזר

פרופבנימין נויברגר

רונית שני

פרופחיים גנז

פרופיוסף נוימן

גיל מרקו שני

שירה גפן

רבקה נוימן

לאה שקדיאל

אלה גרא

ענת ניר

כרם שקור

רחלי גרא

דורון נשר

פרופשירלי שרון-זיסר

יאיר גרבוז

דר עליזה סביר

אילנה שרון

פרופאייל גרוס

אסתי סגל

יוסי שריד

אבישי גרוסמן

ירון סדן

ננה שרייר

נורה גרינברג

יהושוע סובול

יעקב שרת

ציפי גרינפלד

יהלי סובול

פרופאורנה ששון-לוי

פרופנורית גרץ

סוזן סילברמן

ליאת תימור

דוד גרשטיין

נתן סלור

עבאס תיתי

דוד חורש

חנה לויטן

פרופ’ משה מעוז

פרופ’ אהוד הררי

חסידה פעיל

בלהה גולן

ד”ר שאול קציר

ד”ר מאיר פעיל

פרופ’ יצחק לבב

חוסניה אחמד

ד”ר אילנה דרור

אהרון ברנע

אבי ריבניצקי

גלי ויסמונסקי

תמי ספיבק

דניאל חקלאי

חנה דגני

פרופ’ אילן שדה

שלמה שאלתיאל

פרופ’ דן סואן

פרופ’ מיה בר-הלל

ארנה ירדן

יזהר באר

פרופ’ ענר פרמינגר

אירית הדר

פרופ’ בנבניסטה (בני) נתן

פרופ’ ברוך זיסר

אורי דן

ד”ר אבי צפרוני

פרופ’ ישראל שטיינר

מאיר בראון

יותם ברא”ס

חנה פרס

פרופ’ יוסף אמרי

פרופ’ שגיא שניר

פרופ’ יוחנן פרס

נאור שני

ד”ר עדינה אבירם

פרופ’ אדי קאופמן

מאירה לזניק-פריימן

אורי דן

פרופ׳ יהודית כהן

 יצחק כרמל

אמנון דרור

 פרופ׳ מוטי הייבלום

פרופ׳ יוסי מרט

לפרטים והצטרפות: atem@merez.org.il