תוכנית מרצ להורדת יוקר המחיה

תוכנית מרצ להורדת יוקר המחיה

מרצ מציעה שורה של צעדים לצמצום ההוצאה הפרטית על חינוך ובריאות, להגברת התחרות ולפירוק הריכוזיות, שיחסכו למשפחה 1500 ₪ מהוצאות הדיור, המזון, המים, החשמל, החינוך, הבריאות ושירותי הבנקאות.