תוכניות המהפך של מרצ

תוכנית מרצ לחיזוק הדמוקרטיה

  • ביטול חוק הלאום ועיגון מגילת העצמאות
  • ביטול החקיקה האנטי דמוקרטית – חוק העמותות, החרם, הנכבה, ועדות קבלה
  • שמירה על מעמד בית המשפט העליון והחזרת האיזונים לוועדה למינוי שופטים
  • ביטול הגבלות הכניסה לישראל
  • הקמת נציבות ממלכתית לזכויות אדם
  • ביטול התקנות לשעת חירום
  • ביטול המאגר הביומטרי
  • סיכול חוק הצנזורה ושמירה על אינטרנט פתוח
אין מהפך בלי מרצ