תוכניות המהפך של מרצ

תוכנית מרצ למאבק בשחיתות

  • תיקון חוק יסוד הממשלה והפסקת כהונת ראש ממשלה לאחר הגשת כתב אישום
  • חובת דיווח דו-שנתית של היועמ״ש על חקירות נבחרי ציבור
  • התנגדות מוחלטת לכל סוג של חקיקה בנוסח החוק הצרפתי
  • חובת שקיפות יומנים ופגישות לנבחרי ציבור
  • הגברת האמצעים של מבקר המדינה להגנה על חושפי שחיתויות
  • ביטול חוק ההמלצות, התנגדות לחוק היועמ״שים
אין מהפך בלי מרצ