תוכניות המהפך של מרצ

תוכנית מרצ למהפך בבריאות

  • הכפלת תוספת מיטות האישפוז מ 300- ל 600- בשנה
  • פטור ממע״מ על תרופות
  • ביטול ההפרטה של שירותים ציבוריים
  • אימוץ תוכנית לאומית לצמצום הפערים בבריאות
  • עדכון סל הבריאות ב 2%- בשנה הגדלת מכסת הסטודנטים לרפואה
  • הקמת בית חולים נוסף בנגב
אין מהפך בלי מרצ