תוכניות המהפך של מרצ

תוכנית מרצ למהפך בלהט"ב

  • מניעת פשיעה, אלימות ואפליה כלפי הקהילה הגאה
  • איסור טיפולי המרה בקטינים ואיסור פרסום טיפולי המרה
  • הכרה בזהויות המגדריות השונות
  • הכרה במשפחות גאות
  • תיקון חוק הפונדקאות כך שיחול על כל סוגי המשפחות
  • התאמת שירותים לאוכלוסיית הלהט"ב
  • הכרה, שוויון וזכויות לקהילה הטרנסג'נדרית
  • שוויון בבריאות לקהילת הלהט"ב
  • חינוך לסובלנות, כבוד לזולת וקבלת הקהילה הגאה
  • הקצאת משאבים ותקציבים עבור ארגוני הקהילה הגאה
אין מהפך בלי מרצ