תוכניות המהפך של מרצ

תוכנית מרצ למהפך בפריפריות

  • הקמת בתי חולים חדשים בנגב ובגליל והנהגת תוכנית לצמצום הפערים בבריאות בין המרכז והפריפריה
  • תקצוב דיפרנציאלי בחינוך והעברת 4 מיליארד שקלים בשנה לחינוך בפריפריה
  • ביטול שיטת המימון התואם )מאצ'ינג( ברווחה ובבריאות וחיזוק השירותים החברתיים ברשויות מאשכול סוציו-אקונומי 5 ומטה
  • סבסוד חוגים לילדים בכל היישובים מאשכול סוציו-אקונומי 5 ומטה
  • ביטול ההעסקה הקבלנית בשירות המדינה
  • אכיפת חוקי העבודה, הגדלה של מספר הפקחים פי 5 , החמרת הענישה והגדלת הקנסות והעיצומים
  • הרחבת הדיור הציבורי וההתחדשות העירונית בסיוע המדינה בפריפריה
  • יישום התוכנית הרב-מערכתית למיגור העוני של ועדת אלאלוף, בעלות של 7 מיליארד ש"ח
  • השוואת קצבאות הזקנה והנכות לשכר המינימום והעלאת קצבת הבטחת הכנסה לגובה של %67 מקו העוני למשפחה
  • חלוקה הוגנת של כספי הארנונה על מבנים ציבוריים וביטחוניים ועל שטחי תעשייה
אין מהפך בלי מרצ