תוכניות המהפך של מרצ

תוכנית מרצ למהפך ירוק

 • קידום תוכנית לאומית לשטחים פתוחים
 • שיתוף הציבור וארגוני איכות הסביבה בקבלת החלטות
 • הנהגת מדיניות ״המזהם משלם״ לעוברים על התקנים המותרים
 • פינוי תעשייה מזהמת ממפרץ חיפה וסגירת בתי הזיקוק
 • יישום תוכנית לאומית לשינוי אקלים
 • מעבר לאנרגיה ממקורות מתחדשים בתוספת אחוז לשנה
 • איסור על גביית תשלום בחופים
 • בחינה מחודשת של מיקום אסדת לוויתן
 • מעבר מנסיעה מתחבורה פרטית לציבורית כיעד ממשלתי
 • סלילת 50 ק״מ בשנה לפחות של נתיבי תחבורה ציבורית
 • הפעלת תחבורה ציבורית שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה
 • מתן תמריצים לשימוש ברכב פרטי ותחבורה ציבורית שלא בשעות העומס
אין מהפך בלי מרצ